x.Adrian Put

x. Adrian Put
Pochodzi ze Szczecina, z wyboru gorzowianin. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku w katedrze gorzowskiej. Pracował duszpastersko w parafiach pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku oraz Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie. Od 2011 roku pracuje jako redaktor odpowiedzialny zielonogórsko-gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (Tygodnik diecezjalny „Aspekty”). Jest także pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie oraz moderatorem diakonii ewangelizacji ruchu w diecezji. Rezydent w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Posługuje jako asystent osób chorych i niepełnosprawnych oraz trener umiejętności społecznych i interpersonalnych wśród osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

x.Przemysław Janicki

x. Przemysław Janicki
Pochodzi z Kostrzyna nad Odrą. Pracował duszpastersko w parafii p. w. św. Franciszka w Strzelcach Krajeńskich, a od 25 sierpnia 2011r. w parafii p. w. Ducha Św. w Zielonej Górze, gdzie pełnił posługę wikariusza i duszpasterza akademickiego, aktualnie pracuje w parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. W roku 2011 zakończył licencjackie studia specjalistyczne z Teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
w zakresie teologii biblijnej pod kierunkiem ks. prof. Janusza Lemańskiego. Wśród zainteresowań wymienić należy zainteresowanie mądrością Bożą, muzyką, teatrem i malarstwem.