loading
Jesteśmy gotowi do współpracy!
logo

Cześć!Tu Full of Grace

Dlaczego?

Zespół, należąc do Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło życie, działa pod patronatem fundacji „Światło-Życie” pracuje w myśl zasady non-profit, w związku z czym, jego członkowie nie czerpią osobistych korzyści finansowych z jego działalności.

Aby realizować nasze cele statutowe, jako zespół potrzebujemy środków finansowych. Duża część naszych działań jest pokrywana ze środków członków zespołu oraz duchowieństwa, które czynnie nas wspiera. Nie wszystkie jednak wydatki bieżące, a tym bardziej rozwojowe jesteśmy w stanie pokryć ze środków własnych.

Dlaczego o tym mówimy? Możecie nas wesprzeć w bieżących potrzebach zespołu, takich jak utrzymanie strony internetowej, zapewnienie bazy warsztatowej, a także rozwojowych jak zakup miksera cyfrowego, dodatkowych dwóch kolumn szerokopasmowych firmy BOX Electronics, oraz zakup świateł scenicznych. Wszystko to ma pomóc lepiej służyć Wam jako odbiorcom naszej muzyki i słów, które są nośnikiem najważniejszej treści – Ewangelii.

Co od nas?

W ramach podziękowania za wsparcie finansowe naszego zespołu możemy zaoferować szeroką możliwość reklamy:

– banery na stronie internetowej,
– regularne informacje na naszym Facebook’u,
– banery na koncertach,
– jesteśmy otwarci na Wasze oczekiwania!

Podziękowania

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby zespół mógł istnieć i rozwijać się.

Pragniemy wyrazić Wam swoją wdzięczność za nieocenioną pomoc materialną oraz życzliwość, jaką na różny sposób jesteśmy obdarowywani. Dzięki Wam mamy większe możliwości szerzenia Królestwa Bożego na ziemi.

Szczególne podziękowania kierujemy do firmy Box Electronics, za przyznanie bardzo korzystnego rabatu na zakup sprzętu estradowego. Dzięki współpracy z firmą Box Electronics, mogliśmy stać się niezależni w zakresie nagłaśniania własnych koncertów.
Jeszcze raz – wielkie dzięki !